Előadássorozat a Nagy Háború emlékére!

A Kőszegi Városi Múzeumban 2014. szeptember 19-én, délelőtt 11-órakor az I. Világháború kitörésének centenáriumára rendezett A levelek lehullottak” - Hadikórházak Kőszegen és Vas megyében 1914-1919 között” című tárlat.

A kiállításhoz előadás sorozat társul, melynek összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy illeszkedjen a kiállítás témájához, illetve olyan területek kutatási eredményeit is bemutassa, melyek a nagyközönség számára nem elérhetők vagy esetleg ismeretlenek. A kiállítás fennállásának ideje alatt tudományos-ismeretterjesztő előadásokon keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egészségügyi szervezetével, a megsebesült katonák kórházi mindennapjaival, a hadikórházak hétköznapjaival. 

A tudományos-ismeretterjesztő előadások időtartama maximum 60 perc, a rendezvények belépődíj nélkül látogathatók. Az előadásokat követően lehetőség van az előadóknak kérdéseket feltenni, beszélgetni. Az előadások időpontjai változhatnak, kérjük, mielőtt elindulna kattintson ránk!

 

Az előadás címe: 

Katona-egészségügy  az osztrák–magyar haderőben az I. világháború idején. Orvosok, betegek és egészségügyi intézmények a Nagy Háborúban. 

Előadó:

dr. Kiss Gábor százados,
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltségének főlevéltárosa

Időpont:

2014. október 2. (csütörtök) 17 óraEurópa Ház (Chernel utca 14.)

Ismertető:

Az I. világháború kitörésének centenáriuma alkalmából a hadtörténelem iránt érdeklődők figyelme egyre inkább a Nagy Háború eseményeinek megismerése felé irányul. Előadásunk az osztrák–magyar katonai egészségügy világháborús tevékenységét igyekszik bemutatni. Az előadó korabeli fényképek, dokumentumok segítségével bepillantást enged a katonaorvosok és az egészségügy intézmények mindennapjaiba.

 

Az előadás címe:

Fúvószenével a Hazáért!

Előadó:

Szilágyi Miklós okl. karmester, fúvószenekari karnagy

Időpont:

2014. október 16. (csütörtök) 17 óraEurópa Ház (Chernel utca 14.)

Ismertető:

A magyar fúvószenei hagyomány élénken őrzi a háborúk emlékeit, történetét áttekintve a hadtörténet más megvilágításba kerül. Láthatóvá válik a hadmozdulatok között az ember, legyen az akár a szerző, vagy az előadó, esetleg a hallgató. A fúvószene története összefonódik a háborúk, így az I. világháború történetével is. De hogyan lett egyáltalán eszköz a zene a háború számára? Hogyan lehet hangszerrel harcolni, és mi köze van ennek a „harcnak” a művészethez? Ilyen, és hasonló kérdésekre keresem a választ előadásomban.

 

Az előadás címe:

Háborús orvosi ellátás Szombathelyen (1914-1918),
különös tekintettel a Smidt Múzeum első világháborús emlékeire.

Előadó:

Keppel Csilla (történész-muzeológus), PhD-jelölt, /intézményvezető, Smidt Múzeum/

Időpont:

2014. október 28. (kedd) 17 óraEurópa Ház (Chernel utca 14.)

Ismertető:

Az első világháború kitörése bár nem volt váratlan, mégis nehéz helyzet elé állította Szombathely városát. A frontról érkező sebesült és lábadozó katonák egészségügyi ellátást közkórház hiányában a 11-es huszárezred csapatkórházában, tartalékkórházak felállításával és előkelőségek által felajánlott kastélyszobákban oldották meg. A Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete oroszlánrészt vállalt a szervező munkában és az egészségügyi személyzet mozgósításában, a szükséges ápoló személyzet kiképzésében. A helytörténeti forrásokon keresztül belepillanthatunk a sebesült katonák gondolataiba, az őket ápoló, gyógyító személyzet emberfeletti teherbírásába, megtudhatjuk miből fakadtak mindennapi konfliktusaik és miképp sikerült azokat megoldani. A szombathelyi Smidt Múzeum alapítója Dr. Smidt Lajos (1903-1975) már az 1936-ban bemutatatta egészségügyi vonatkozású háborús emlékeit „Hadikiállítás”-án. A ritka, értékes emlékeket orvosi hivatásából fakadóan külön figyelemmel védte a második világháború során is. Ennek a megmentő szeretetnek a következménye, hogy ezek az orvostörténeti emlékek láthatók ma a kiállításban.

 

Az előadás címe:

Hadi-egészségügy a hátországban, Kőszeg 1914-1919.

Előadó:

Söptei Imre, levéltáros, MNL VaML KFL

Időpont:

2014. november 6. (csütörtök) A Városi Királynapon!

Ismertető:

A hadi-egészségügy ebben az előadásban a sebesült katonák ápolása mellett, a sorozottak egészségügyi felülvizsgálatát, a város járványhelyzetét, az ellátás nehézségeiből következő helyi mentálhigiénés állapotot is bemutatja. Mindezeken túl egy eddig kevésbé kutatott témára is kiterjed, mégpedig a megnövekedett számú elhunytak miatt kialakult temetkezési gondokra, mint közegészségügyi  problémára.

 

Az előadás címe:

Női szerepek az első világháború idején. Vas vármegyei hölgyek a haza szolgálatában

Előadó:

Kelbert Krisztina, történész, osztályvezető, (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum)

Időpont:

2014. november 20. (csütörtök) 17 óraEurópa Ház (Chernel utca 14.)

Ismertető:

A 20. század hajnalán kirobbanó Nagy Háború nem csupán a hadviselő országok térképein, a frontvonalakon, a katonák tűzharcaiban söpört végig pusztító orkánként. Irracionális borzalmai a háttér országban maradt nők életét is szétzilálták. Az Osztrák–Magyar Monarchia dualizmuskori békés világában kikristályosodó női szubjektum alapjaiban rendült meg az új, dehumanizált valóság hatására. A világháború elemeire bontotta és más sarokpontok mentén újrarendezte, új dimenziókba helyezte a nők értékrendjét, mentalitását, tevékenységi formáit és társadalmi szerepvállalásait. Előadásomban a Vas vármegye területén, elsősorban Szombathelyen munkálkodó hölgyek, ápolónők, művésznők és egyben anyák mindennapjait tárom fel a Kedves Hallgatók előtt.

 

A programok megvalósítását a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 2.349.560 Forinttal támogatta.